Contact

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons gerust weten. U kunt ons bereiken via e-mail op: [email protected]

Copyright

De informatie op 112Groesbeek is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van 112Groesbeek zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 112Groesbeek is nadrukkelijk verboden. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan 112Groesbeek voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van 112Groesbeek.

Op de inhoud en vormgeving van deze site, de daarin opgenomen gegevens en informatie waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten en andere objecten, en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De volledige copyright clausule