Informatie gladheidsbestrijding nieuwe gemeente

4 oktober 2015 - 17:51:46 | Geplaatst door: Redactie 112Groesbeek | Algemeen

Gladheid GroesbeekVeel Nederlanders zullen er gezien het huidige weer nog niet mee bezig zijn, maar de gemeente Groesbeek – Berg en Dal stelt alvast de kaders van de gladheidsbestrijding voor het komende winterseizoen vast.

Burgemeester en wethouders zijn bezig om de gladheidsbestrijding van de voormalige MUG-gemeenten te harmoniseren en hebben hier vorige week een besluit over genomen. In Groesbeek en Millingen waren de werkzaamheden voor wat betreft het bestrijden van de gladheid weggezet bij aannemers. In Ubbergen werden deze werkzaamheden door de eigen werknemers uitgevoerd. In de nieuwe gemeente wordt alles in zijn geheel uitgevoerd door de aannemers Van Kesteren en Daamen.

Kaders
De te strooien wegen (inclusief (vrijliggende) fietspaden) bestaan uit: de busroutes, doorgaande wegen, ontsluitingswegen en erg steile/hellende wegen. “Zoals u zult begrijpen kan niet elke straat gestrooid worden; plusminus 60% van de totale lengte van wegen wordt gestrooid. Vandaar dat er in woonwijken een afstand is genomen van ±250 meter waarna men een gestrooide weg zal bereiken”, leggen burgemeester en wethouders uit.

De gehele route zal bij te verwachten gladheid preventief gestrooid worden. Bij sneeuwval zal de route sneeuwvrij gemaakt worden, waarbij de hoofdwegen (busroutes) als eerste aan de beurt zijn, gevolgd door doorgaande wegen en ontsluitingswegen. Wanneer deze wegen schoon zijn zal, afhankelijk van de omstandigheden, overwogen worden om de rest van de wegen sneeuwvrij te maken.

Strooien is alleen zinvol tussen de +2 en -7 graden Celsius en op wegen waar voldoende gereden wordt zodat water en zout zich kunnen mengen. Strooien in woonstraten is dan ook nauwelijks effectief.

Strooizout
De gemeente koopt 750 ton zout in. Dit zal grotendeels extern worden opgeslagen en op afroep (binnen 24 uur) verdeeld worden over de zoutloodsen van Millingen en Groesbeek. “Op deze manier hebben we altijd voldoende zout op voorraad zonder zelf te hoeven investeren in een extreem grote zoutloods”, aldus het college. De gemeente heeft op deze manier het zout zelf in beheer, zodat het zout door hogere overheden bij landelijke tekorten niet geclaimd kan worden. Dit was enkele jaren geleden namelijk wel het geval. De gemeente verwacht 500 ton zout nodig te hebben bij een gemiddelde winter.

Trottoirs en provinciale wegen
Provinciale wegen in Groesbeek worden door de gemeente zelf gestrooid. Dit tegen een vergoeding. De provincie strooit de provinciale wegen in de polder. De trottoirs in het centrum gebied van Groesbeek, Beek en Millingen zullen bij sneeuwval door de eigen buitendienst in dagsituatie schoongemaakt worden. Vervolgens gaan ze trottoirs bij seniorenwoningen schoonmaken.

Informatie gladheidsbestrijding nieuwe gemeente
Hieronder enkele bestanden die betrekking hebben op de gladheidsbestrijding in de nieuwe gemeente.

• Er staan in de gemeente Groesbeek – Berg en Dal 87 zoutkisten gepland. Klik hier voor de locaties van de zoutkisten.
Strooiroute gemeente Groesbeek – Berg en Dal (lijst van straatnamen)
Strooiroute gemeente Groesbeek – Berg en Dal (kaart in .PDF-bestand)

De raad moet de voorgestelde kaders eind oktober nog goedkeuren.