Veilig vuurwerk van levensbelang

13 december 2013 - 14:50:39 | Geplaatst door: Redactie 112Groesbeek | Ambulance, Politie

Happy_New_Year_NieuwjaarOudjaarsavond staat voor de deur en dus kan iedereen vanaf 28 december weer vuurwerk kopen om deze nacht in te kleuren en te laten knallen. Maar dat vuurwerk moet wel veilig opgeslagen en verhandeld worden. Daarvoor zijn, voor de veiligheid van ons allemaal, strenge eisen opgesteld. Deze maand worden alle vuurwerkopslag- en verkooppunten daarom grondig gecontroleerd.

De regels voor het (ver)kopen, in bezit hebben en afsteken van vuurwerk zijn bedoeld om gevaren en overlast hiervan te beperken en staan in het landelijke Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Misbruik vuurwerk strafbaar
Vuurwerkmisbruik (o.a. bezit en/of afsteken van verboden vuurwerk zoals strijkers en nitraatbommen, vuurwerk gooien naar mensen, dieren of brandgevaarlijke materialen of vuurwerk laten afgaan in brievenbussen, prullenbakken e.d.) is altijd strafbaar en daartegen zal dan ook zo veel mogelijk worden opgetreden. Het is ook goed om elkaar daar op aan te spreken en om als ouders de regels en risico’s met uw kinderen te bespreken. Voor een toelichting verwijzen we naar www.halt.nl. Bureau HALT houdt ook dit jaar in onze regio weer een vuurwerkcampagne in samenwerking met politie en brandweer.

De verkoop van vuurwerk mag alleen plaatsvinden vanuit erkende verkooppunten, die door overheidsinstanties zijn gecontroleerd op de geldende veiligheidseisen en waaraan een gemeentelijke verkoopvergunning is verleend. Zie daarvoor Openbare bekendmakingen.

Controle politie
De politie zal de komende weken controleren op de handel, het bezit en het (vroegtijdig) afsteken van vuurwerk, waarbij ook nadrukkelijk wordt ingezet op het bestrijden van illegaal vuurwerk. De politie gaat daarbij uit van zero tolerance en lik-op-stuk beleid, wat betekent dat als een duidelijke overtreding van de regels wordt geconstateerd direct een bekeuring (boete of Halt-verwijzing) zal volgen. Agressie of geweld wordt natuurlijk helemaal niet getolereerd.

Belangrijkste regels
We zetten de belangrijkste regels aangaande vuurwerk even op een rijtje

• Verkoop van vuurwerk mag alleen aan personen van 16 jaar of ouder.
• Verkoop van consumentenvuurwerk (en daarmee ook bezit door particulieren) mag dit jaar op zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december.
• Verkoop van consumentenvuurwerk mag alleen bij erkende, door de Nederlandse overheid gecontroleerde, verkooppunten plaatsvinden. Al het andere vuurwerk is illegaal en niet veilig, bezit daarvan is strafbaar.
• Vuurwerk afsteken mag alleen op dinsdag 31 december 2013 vanaf 10.00 uur tot woensdag 1 januari 2014 om 02.00 uur. Wie op andere tijden vuurwerk afsteekt is dus strafbaar. Wilt u vuurwerkoverlast melden? Dan kan dat via het telefoonnummer van de politie: 0900 – 88 44.
• Vuurwerk afsteken op een zodanige manier dat gevaar, schade of ontoelaatbare overlast wordt veroorzaakt is te allen tijde verboden.
• Gaat u verantwoord, veilig en volgens bovenstaande regels te werk en houdt u bij het afsteken van vuurwerk vooral rekening met (schrikreacties bij) ouderen, kinderen en huisdieren.
• Ruimt u de restanten van het vuurwerk zo snel mogelijk op, het is een kleine moeite.

Bron: Gemeente Groesbeek

Tags:
  1. john schreef:

    veilig vuurwerk??? dit is nooit veilig.
    het is de bedoeling dat je het veilig afsteekt.